ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน ( Part time) ประจำโรงงงานระยอง

รายละเอียดงาน

                   ปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลทำการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ช่วยเหลือภาวะคุกคามต่อชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมตรวจสอบประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน ร่วมตัดสินใจและให้การช่วยเหลือ โดยการเคลื่อนย้ายหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งการใช้วิทยุสื่อสารประสานงานกับเครือข่าย เพื่อรายงานสถานการณ์ ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือและการเตรียมรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-         เพศชาย อายุ  26- 45 ปี

-         มีวุฒิกาศึกษาไม่น้อยกว่า ชั้น ม.3

-         มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

-         มีประสบการณ์การขับรถพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี

-         มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน (EMT-B)

-         ไม่มีโรคประจำตัว

-         มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี

-         มีความรับผิดชอบ

เอกสารประกอบ

  • สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน   1   ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   1   ฉบับ
  • สำเนาใบประกาศการอบรมเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน จำนวน    1   ฉบับ
  • รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง จำนวน 1 รูป

สนใจส่งใบสมัครมาที่ คุณริญญรัตน์ (คุณกี้)  Tel: 090-896-9239 Email:  8plus1service@gmail.com

บริษัท 8 บวก 1 จำกัด 4/1516  ซ.เสรีไทย 57 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

www.8plus1ambulance.com

Visitors: 44,030