กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

8 PLUS 1 Ambulance ร่วมกับ SHARK Safety Team

จัดโครงการ พี่สอนน้อง กู้ภัยไทยหัวใจเดียวกัน แลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มเสริมทักษะใหม่ๆ ให้กันและกัน ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป  Free !!!

หัวข้ออบรม
1.การแจ้งเหตุ 
2.การประเมินสถานการณ์ 
3.การประเมินผู้บาดเจ็บ
4.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5.การดามกระดูกและการเคลื่อนย้าย
6.การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED
7.การปฐมพยาบาล สิ่งอุดกลั้นทางเดินหายใจ

สนับสนุนโดย

บริษัท 8บวก1 จำกัด
SHARK Safety Team
ร่วมกตัญญู เหนือ 12
รถพยาบาลร่มไทร คันที่2
สว่างพรกุศลจุดท่าเรือแกลง
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทีมงานทุกท่านที่มาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดี๊ดีให้กับสังคม โอกาสหน้ามาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ 

Visitors: 44,027